ĐỊA CHỈ

CS1: 215 Nguyễn Văn Linh, Núi Thành, Quảng Nam

CS2: Diêm Phổ, Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam

CS3: đường Lê Thị Hành, Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi

CS4: An Hải Đông, Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam

 CS5: Đường Võ Văn Kiệt, Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi.

PHONE & EMAIL

CS1: 0901.999.633

CS2: 0705.999.033

CS3: 0901.999.100

CS4: 0901.999.017

CS5: 0931999300

Email: mia@ttcl.com.vn

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ 3 – Chủ nhật,
7.00 – 21.00 pm
Nghỉ thứ hai