🎓Chúc mừng 8 học viên lớp 50.C4.M3B tại trung tâm anh ngữ MIA Tam Anh Nam xuất sắc hoàn thành khóa học Movers 3B
🎓Học viên sẽ được trao chứng nhận tại trung tâm anh ngữ MIA #TamAnhNam vào ngày 05/12/2020.
🎓Tìm hiểu thêm về các khóa học và được tư vấn lộ trình học phù hợp cùng những chương trình hấp dẫn khác tại: https://ttcl.edu.vn/khoa-hoc/ hoặc gọi 0901.999.633 để được tư vấn miễn phí.

Add your thoughts

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *